Tittar vi närmare på den japanska kulturen så är den i flera avseenden relativt lik den svenska. Ta exempelvis det tämligen svenska sättet att vara mer tystlåten än högljudd. Vi ogillar konfrontationer och är över lag hövliga och respektfulla. Detta stämmer väl överens med hur även japanerna beter sig. För dem är dock artigheten och respekten betydligt djupare rotade än hos oss svenskar. Det japanska samhället består till stor del av hierarkier och både språket och bugningarna visar om personen talar med en jämlike eller någon som är äldre eller av högre social status. Det kan vara en chef, lärare eller en äldre student på skolan. För att återkomma till den tystlåtna framtoningen hos japaner så gäller den även på till exempel bussar och tåg, platser där vi svenskar ändå är vana vid att samtala, skratta tillsammans och kanske äta lite medhavd mat. Det är inte något du kommer uppleva mycket av i Japan, och vill du slippa de där ogillande blickarna så kan det vara bra att göra som japanerna gör i den här frågan. Faktum är att du kanske inte kommer få några ogillande blickar, men du kan ändå vara rätt säker på att de inte skulle uppskatta höga röster eller starkt luktande mat under resans gång.