De japanska och svenska kulturerna är intressanta att jämföra, då de både innehåller milsvida skillnader och även förvånande många likheter. Med våra enormt olika historieskildringar som bakgrund så kan vi se några av de områden där våra kulturer och personligheter skiljer sig åt. Japan har under all tid präglats av naturkatastrofer som sätter spår både i folks vardag och medvetande. Landet har kämpat i allt från storskaliga krig till inhemska kamper, medan Sverige varit väldigt förskonat från detta under väldigt lång tid. Naturkatastrofer i den magnitud som Japan upplever har vi också besparats. Att leva så nära naturkatastrofer har gjort att japanerna trots allt har utvecklat imponerande förhållningssätt för att dels vara beredda på dem, dels att hantera dem när de uppstår. Obligatoriska träningar i hur de ska agera under exempelvis jordbävningar leder till att alla vet vad de ska göra när jorden börjar skälva. Tiden efter en naturkatastrof präglas av lugn och metodisk återuppbyggnad samt omhändertagande. De ställer sig i kö och väntar tålmodigt på utdelning av eventuella förnödenheter. Inget kaos. Inga upplopp. Japanerna är medkännande och respektfulla även i svåra tider. Vi svenskar har inte tvingats att lära oss leva med jordens brutala utbrott på samma sätt, och vi har inte präglats av krig på samma sätt som japanerna.