Att vår värld är full av olika kulturer vet alla om. Kultur kan beskrivas som sättet vi människor lever på och kan innefatta både språk, religion, seder, bruk, traditioner, mat och både skrivna och oskrivna lagar. När vi reser över hela världen och besöker andra länder vars kultur är väldigt olik vår egen, så är det inte konstigt att missförstånd kan uppstå. Ibland blir vi smärtsamt medvetna om det, men ibland märker vi knappt att en kulturkrock har skett. Ett exempel är om vi är ute på restaurang i ett annat land och lämnar kvar en del av maten på tallriken när vi blivit mätta. För oss spelar det inte så stor roll; vi har blivit mätta och orkar inte äta upp det sista. Men för kocken och de restauranganställda kan den kvarlämnade maten vara ett tydligt tecken på att man inte har tillräcklig respekt för vare sig maten eller kocken. De kommer förmodligen inte säga något om det, men en kulturkrock har uppstått – till och med utan att du själv visste om det.

Vi har växt upp i vår svenska kultur, vilket resulterar i att väldigt stora delar av den införlivas i vår personlighet. Det gör att det ibland kan vara svårt att urskilja vad som är vad. Vad är vår personlighet och vad är uttryck för den svenska kulturen? Det är detta som kan göra att bekymmer uppstår när vi turistar i andra länder; vi är relativt omedvetna om vår egen kultur och har kanske inte heller undersökt så mycket om det nya landets kultur. Då är kollisionerna ofta ett faktum. Oftast är det inga större bekymmer och missförstånden klaras ofta upp fort eller passerar relativt obemärkta, som tidigare nämnts. Men självklart vill man som turist gärna smälta in bra i de nya omgivningarna, och att förstå den kultur man möts av under sin resa gör att upplevelsen och minnena blir extra givande och positiva.

Det finns dock situationer som eskalerar och där resultatet tyvärr inte blir positivt. Som exempel kan nämnas turismen på Ibiza, en spansk ö i Medelhavet. Trots att platsen länge varit känd för ungdomar som åker dit för att festa så urartade det hela då mängden fyllor och stökiga människor eskalerade under en längre tid. Både polisen och den spanska befolkningen på ön tröttnade och det talades om strikta regler för alkoholförsäljning. I den här situationen blev de turistande och festande ungdomarna stämplade utifrån sin nationalitet, då de ofta reste i större grupper. Detta är ett exempel på när kulturkrockar kan gå riktigt fel, men detta är ju tack och lov ovanligt. För vanliga turister som vill förstå mer om den nya kulturen de ska möta finns många tips och råd på vägen.